CHUYỂN TIỀN XUYÊN BIÊN – NHẬN LIỀN ƯU ĐÃI

Sản phẩm, dịch vụ áp dụng: Chuyển tiền ra nước ngoài dành cho Khách hàng Cá nhân

Thời gian triển khai: 01/11/2023 - 31/01/2024

Đối tượng áp dụng: Khách hàng Cá nhân thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài tại Vietbank.

Ưu đãi:

  • _Giảm ngay 30% Phí dịch vụ Chuyển tiền đi nước ngoài theo Biểu phí hiện hành của Vietbank.
  • _Không giới hạn số lần giảm phí trong suốt thời gian triển khai Chương trình.

Ưu điểm:

  • _Áp dụng đa dạng mục đích chuyển tiền: du học, chữa bệnh/du lịch/công tác nước ngoài; trợ cấp thân nhân; định cư; thừa kế; thu nhập hợp pháp của Người cư trú/Người không cư trú là người nước ngoài.
  • _Hạn mức chuyển tiền cao căn cứ chứng từ chứng minh phù hợp.
  • _Thủ tục Chương trình đơn giản, nhanh chóng, an toàn, chuyên nghiệp.

Điều kiện:

  • _Khách hàng tham gia Chương trình phải mở Tài khoản thanh toán tại Vietbank.
  • _Không áp dụng đồng thời chính sách ưu đãi giảm phí chuyển tiền đi nước ngoài dành cho _Khách hàng Cá nhân khác (nếu có).
  • _Không áp dụng giảm phí đối với điện phí và các loại phí phải trả cho Ngân hàng đại lý trong và ngoài nước.

Tin khác