Trải nghiệm của khách hàng về thẻ xe buýt thông minh của Vietbank

Vietbank là ngân hàng đầu tiên với sự cho phép của UBND, Sở GTVT và Trung tâm Quản lý GTCC Tp. HCM đã thực hiện thí điểm thành công triển khai thẻ vé xe buýt thông minh công nghệ cao theo tiêu chuẩn thanh toán không tiếp xúc “contactless”.

Tin khác