Lãi suất tham chiếu cho vay

1. Lãi suất cơ sở VND

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho Khách hàng cá nhân kỳ hạn 13 tháng, lãnh lãi cuối kỳ: 9.50%/năm (Chỉ dùng để tham chiếu lãi suất cho vay đối với HĐTD trước năm 2020. Lãi suất tiết kiệm của Vietbank được áp dụng theo niêm yết theo quy định hiện hành).

> Phương pháp tính lãi suất cho vay