Truy vấn sổ tiết kiệm

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietbank đã triển khai thêm tính năng “Tra cứu tài khoản tiết kiệm”. Tính năng này giúp Khách hàng truy vấn thông tin các tài khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng và nhanh chóng.

1. Đối tượng: Khách hàng Cá nhân có tài khoản tiết kiệm tại Vietbank.

2. Kênh triển khai: Internet Banking và Website Vietbank.

3. Tiện ích:

  • > Bước 01: Vào link truy cập tính năng Truy vấn sổ tiết kiệm trên Internet Banking hoặc website Vietbank.
  • > Bước 02: Nhập số tài khoản tiết kiệm và số CMND/ Passport.
  • > Bước 03: Vietbank gửi tin nhắn mã xác thực (OTP) đến ĐTDĐ của khách hàng. Thời hạn hiệu lực OTP: 05 phút.
  • > Bước 04: Khách hàng nhập mã OTP vào màn hình xác nhận và nhấn Đồng ý.
  • > Bước 05: Chương trình hiển thị thông tin chi tiết sổ tiết kiệm của khách hàng (Họ tên khách hàng, Số dư, ngày gửi, ngày đến hạn).